Begroting en prognose

Komen uw verwachtingen vooraf niet overeen met de gerealiseerde resultaten achteraf?

Advisering aan bedrijven kent vele varianten. Zo heeft een startende ondernemer andere vragen dan een onderneming die al jaren bestaat. Voor beide geldt echter dat ze gebaat zijn bij een juiste, financiële analyse.

De basis van de analyse ligt bij een inzichtelijke maar zeker ook een volledige begroting. Wat verwacht ik aan omzet komend jaar, welke kosten krijg ik, welke ruimte heb ik nog naar verwachting en bestaan er nog investeringsmogelijkheden? Wij helpen u bij het samenstellen van een gedegen begroting en/of prognose. Omdat prognoses gedurende het jaar kunnen veranderen wanneer er ontwikkelingen zijn, bent u gedurende het jaar op de hoogte van de behaalde resultaten. Daarnaast kan ABC Lingewaard uw cijfers vergelijken met de cijfers van uw branchegenoten. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of u in vergelijking tot uw branchegenoten misschien teveel uitgeeft aan personeel of dat uw marge op peil is.

Wilt u meer weten over begrotingen en prognoses? Neem op.