Horizontaal Toezicht

  • U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag
  • U krijgt minder controles, omdat onze aangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd
  • Uw vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Wij kunnen snel schakelen met ons vaste aanspreekpunt bij de belastingdienst, eventuele knelpunten kunnen wij bespreken met dit aanspreekpunt alvorens wij de aangifte indienen

ABC Lingewaard is aangesloten bij het zogenaamde Koepelconvenant Horizontaal Toezicht van de NOAB en de Belastingdienst. Horizontaal toezicht houdt in dat de fiscale aangiften door ons worden voorzien van een dusdanige kwaliteit in de werkprocessen dat ze voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn en er direct zekerheid is over deze aangiften. Het gevolg hiervan is dat de belastingdienst op een andere manier toezicht houdt. Omdat middels het koepelconvenant is afgesproken dat wij aanvaardbare, goede aangiften indienen voert de belastingdienst minder toezicht uit dan op de aangiften die niet onder horizontaal toezicht vallen. U kunt via ABC Lingewaard ook deelnemen aan horizontaal toezicht.